TOP 10

Reg Organizer 7,0 Slutlig + Bärbar

Kategori: Programvara | Added: 2015/03/10, 02:06 | Nedladdningar: 541
Reg Organizer 7,0 Slutlig + Bärbar


Reg Organizer - Ett program för att arbeta med systemregistret, underhåll och rengöring, samt arbete med konfigurationsfiler.Det gör att du kan visa och redigera registret, förhandsgranska importerade reg-filer (inklusive från Windows Explorer).Sökfunktionen i registret det ger en möjlighet att göra en djup sökning i registret, att hitta alla nycklar i samband med ett visst program. Reg Organizer stöder också ledningskonfigurationsfiler av olika slag.

Nyckelfunktioner:
• Registereditorn för visning och redigering av registret för att utföra olika operationer c nycklar och värden i registret, export och importvärden för nycklar, etc.
• Clean Sweep registret för att söka efter onödiga registerposter, samt att hitta och åtgärda problem i registret.
• Registry sökfunktionen kan hitta alla nycklar i samband med ett visst program och ta bort dem om det behövs.Detta är användbart, till exempel när ett program inte har avinstallera och ta bort den efter "hand" i registret är onödiga poster som kan leda tillfelaktig användning av andra program. Samtidigt ger Reg Organizer den djupaste sökning och kan ofta hitta även de nycklar som är förknippade med detta program, som inte återfinns i andra liknande program.
• Defragmentering och komprimera registret. Dessa förfaranden kan förbättra prestandan hos registret och, som en följd, hastigheten på ditt system.
• Möjlighet att ändra många "finjustera" Windows (tweaks). Framför allt kan du snabba upp ditt system, beställa system att använda mer cacheminne storlek eller lossning oanvända bibliotek från minnet, etc.
• Möjlighet att få information om någon registernyckel och övervaka förändringar i den.
• Förhandsgranskning av registerfilerna (* REG) innan du lägger deras innehåll, inklusive direkt från Windows Explorer.När du visar de importerade innehållet reg-fil som en trädstruktur som gör det möjligt att visualisera alla tangenter som ska importeras till registret.
• Visa och redigera startprogram, dvs. program som laddas vid start av Windows eller inloggning.
• Sökandet och ersätt i registret är ett praktiskt verktyg för att hitta (och, vid behov, ändra) nyckel eller registernycklar som uppfyller sökkriterierna.
• Inbyggd programvara avinstallationsprogram. Det kan göra en "ögonblicksbild" av systemet före och efter installationen, då kan du helt "rulla tillbaka" systemändringar görs, som om ansökan har inte fastställts.
• Verktygs "Rengöra skivor" möjliggör automatisk rengöring hårddisken från olika skräpfiler, samt söka efter och fixa ogiltiga genvägar.
• Hantera konfigurationsfiler. Med programmet Reg Organizer kan du öppna och redigera (lägga till, ändra, ta bort nycklar / avsnitt) INI-filer av olika program.

OS: Windows XP / Vista / 7/8
Gränssnittsspråk: Ml / Flerspråkig / English
Aktivering: det finns
Storlek: 11.4 Mb

Reg Organizer 7,0 Slutlig + Bärbar

Reg Organizer 7,0 Slutlig + Bärbar

programama.com
2015