10 อันดับ

บูตดิสก์ WinPE5 - TechAdmin 2.1 (Win8.1)

ประเภท: ซอฟต์แวร์ | Added: 2015/09/18, 02:43 | ดาวน์โหลด: 680
บูตดิสก์ WinPE5 - TechAdmin 2.1 (Win8.1)

ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับแบบสแตนด์อะโลนของ Windows 8.1 ในตัวสนับสนุน: USB3.0, ACHI, GPT ดิสก์เครือข่ายติดภาพ WIM เมนู TC "PE" มีเครื่องมือที่จะทำงานร่วมกับระบบแบบสแตนด์อะโลนความต้องการของระบบ:
•น้อยที่สุด: DDR2 1GB x86 / x64 2GB, 2.x Core2Duo
•ที่เหมาะสม: USB3, DDR3 4GB,-Core i3 / 5

บูตดิสก์ WinPE5 - TechAdmin 2.1 (Win8.1)

บูตดิสก์ WinPE5 - TechAdmin 2.1 (Win8.1)

บูตดิสก์ WinPE5 - TechAdmin 2.1 (Win8.1)

บูตดิสก์ WinPE5 - TechAdmin 2.1 (Win8.1)ปี: 2015
เปิดใช้งาน: รวม
ผู้พัฒนา: KopBuH91
มติที่ประชุม: x 86 x 64 (UEFI)
ภาษา: พูดได้หลายภาษา
ขนาด: 4.3 Gb

programama.com
2015